Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd

Childcare Directory

Sut i Gysylltu â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Drwy’r post

Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
Ystafell Harlech
Y Ganolfan Gynadledda
East Moors Road
Caerdydd
CF24 5RR

Dros y ffôn

029 2035 1700

Drwy e-bost

fis@cardiff.gov.uk

Os hoffech ddiweddaru eich cofnod neu ofyn am gofnod newydd, ewch i’r dudalen Cais i Ddiweddaru. I wneud hyn, bydd angen eich cyfeiriad e-bost cyswllt a Rhif Adnabod y Cofnod arnoch sydd i'w gweld ar waelod y dudalen y mae eich cofnod arni.