Croeso i'r ffurflen gofrestru ar-lein

Er mwyn i blentyn neu berson ifanc gael ei gynnwys ar y Mynegai , rhaid iddo fodloni’r gofynion canlynol:

  • 18 oed neu iau;
  • Rhaid iddo fod ag anabledd wedi ei ddiagnosio neu fod yn y broses o gael diagnosis;
  • Dylai gweithiwr proffesiynol iechyd, addysg neu ofal cymdeithasol ei atgyfeirio, ond nid yw hyn bob amser yn angenrheidiol.

Os ydych yn rhiant / gofalwr sydd am ychwanegu eich plentyn at y Mynegai, llenwch y ffurflen gofrestru isod:

 Cofrestru newydd       Diweddariad cofrestriad cyfredol neu Anghyflawn

Nodwch kjv yn y maes rheoli SPAM (ddim yn sensitif o ran priflythrennau - llythrennau yn unig)