Croeso i’r Cyfeiriadur Gweithgareddau Plant Ar-lein

Os ydych yn rhiant neu’n ofalwr sy’n ymweld â’r wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, mae'n siŵr y bydd gennych ddiddordeb yn y gweithgareddau sy’n cael eu cynnal yng Nghaerdydd.

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd yn cydweithio ag ystod eang o ddarparwyr gweithgareddau i gyflwyno’r cyfeiriadur syml hwn ar yr hyn sy’n digwydd yng Nghaerdydd.

I gael gwybodaeth am wasanaethau Gofal Plant a Chymorth yng Nghaerdydd, cliciwch ar enw’r cyfeiriadur uchod neu ewch i’n gwefan yn www.cardiff-fis.info.

Os hoffech ddiweddaru eich cofnod neu ofyn am gofnod newydd, ewch i’r dudalen Cais i Ddiweddaru. I wneud hyn, bydd angen eich cyfeiriad e-bost cyswllt a Rhif Adnabod y Cofnod arnoch sydd i'w gweld ar waelod y dudalen y mae eich cofnod arni.