Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd

Childcare Directory

Croeso i’r Cyfeiriadur Gofal Plant Ar-lein

Yma i’ch helpu chi i ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf a chywir am ofal plant yng Nghaerdydd. Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cydweithio â darparwyr gofal plant yng Nghaerdydd i gynnal y cyfeiriadur hwn.

Mae’r cyfeiriadur hwn yn rhoi tawelwch meddwl i chi fod y darparwyr wedi’u cofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) lle y bo’n ofynnol iddynt wneud hynny ac felly eu bod wedi cyrraedd y safonau gofynnol i fod yn ddarparwr gofal plant cofrestredig.

Gofal Plant yng Nghaerdydd »

Delwedd o blant
Delwedd o blant

I gael gwybodaeth am help ariannol gyda chostau gofal plant y gallai fod gennych hawl iddynt, ewch i’n gwefan yn www.cardiff-fis.info.

I gael gwybodaeth am Wasanaethau Cymorth a Gweithgareddau yng Nghaerdydd, cliciwch ar enw’r cyfeiriadur uchod neu ewch i’n gwefan yn www.cardiff-fis.info.

Os hoffech ddiweddaru eich cofnod neu ofyn am gofnod newydd, ewch i’r dudalen Cais i Ddiweddaru. I wneud hyn, bydd angen eich cyfeiriad e-bost cyswllt a Rhif Adnabod y Cofnod arnoch sydd i'w gweld ar waelod y dudalen y mae eich cofnod arni.

Mae darparwyr gofal plant ledled Caerdydd a’r Fro yn gallu ennill y Wobr Byrbrydau Iach Safon Aur. Siaradwch â’ch darparwr gofal plant i weld os ydyn nhw wedi cael y wobr.