Llenwch y ffurflen isod i ddiweddaru cofnod sydd eisoes yn bodoli neu i ofyn am gofnod newydd. Byddwn yn anfon dolen i chi dros e-bost a fydd yn ddilys am 72 awr.

Gellir cymorth pellach ar gael yn y canllawiau canlynol:-   Cais am Gofnod Newydd     /     Cofnod sydd Eisoes yn Bodoli

 Cofnod sydd Eisoes yn Bodoli       Cais am Gofnod Newydd

Nodwch hut yn y maes rheoli SPAM (ddim yn sensitif o ran priflythrennau - llythrennau yn unig)